Category

Blog
Indien u personeel in dienst heeft dat in 2019 een anciënniteit van minstens vijf jaar bereikt, kunt u een fiscale vrijstelling genieten. Sinds de invoering van het eenheidsstatuut zijn de ontslagkosten voor lagere bedienden en arbeiders sterk gestegen. De wetgever heeft daarom in 2014 reeds voorzien in de invoering van een fiscale vrijstelling voor het...
Lees meer!
Op tuinaanleg zal u weldra minder BTW mogen rekenen. Thans is het gehele factuurbedrag onderworpen aan 21% BTW. Echter, volgens een recent goedgekeurd wetsvoorstel, zal u binnenkort uw factuur inzake tuinaanleg mogen opsplitsen tussen de levering van het plantgoed tegen 6% BTW enerzijds en de werkuren aan 21% BTW anderzijds.   Dat geldt ook voor...
Lees meer!
Tot eind 2018 was er een apart rekeningnummer voor enerzijds vennootschappen en anderzijds natuurlijke personen. Daar wordt echter vanaf inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) komaf mee gemaakt. Vanaf nu is er voor iedereen eenzelfde nieuw rekeningnummer: alle voorafbetalingen moeten namelijk gestort worden op het nummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning...
Lees meer!
Door je woon-werkverkeer niet met de auto maar wel met de fiets af te leggen, doe je niet alleen het milieu een plezier, je draagt ook bij aan het ontknopen van het mobiliteitsprobleem.   De wetgever voorziet bovendien een super interessante vergoeding van € 0,23 per gefietste kilometer, volledig belastingvrij!   Is een fietsvergoeding dan...
Lees meer!
Rijdt u met een auto van uw bvba, dan zijn in principe alle kosten met betrekking tot de aankoop, het onderhoud en het gebruik van die auto aftrekbaar voor uw vennootschap. Zoals u weet, is het fiscaal aftrekbare percentage afhankelijk van de CO2 -uitstoot van uw auto, met uitzondering van de brandstofkosten. Die zijn in...
Lees meer!
Zaakvoerders of bestuurders van een vennootschap kunnen zichzelf ook maaltijdcheques toekennen. Maar is dit wel interessant als u geen personeel heeft?   Het belangrijk voordeel van maaltijdcheques is dat u er privé niet op belast wordt en dat u er ook geen sociale lasten op betaalt. Per werkdag kunt u zich een maaltijdcheque toekennen, evenwel...
Lees meer!
Inwonende kinderen kunnen het statuut van helper van een zelfstandige aannemen. Interessant aan dit statuut is dat het werkend kind dan op het vlak van de sociale zekerheid beschouwd wordt als een zelfstandige, maar toch niet hoeft aan te sluiten bij een sociale kas. Er zijn dus geen sociale bijdragen verschuldigd op het loon, althans...
Lees meer!
Inzake woninghuur en handelshuur liggen er duidelijke spelregels vast qua duurtijd, opzeg e.d. Huurt u een kantoor of een opslagplaats, dan is het echter niet altijd duidelijk of en hoe die huur opzegbaar is. De regels van de woninghuur zijn van toepassing indien het pand echt als woning gebruikt wordt. Daartegenover staat de handelshuurwet die...
Lees meer!
In uw vrije tijd bent u als vrijwilliger actief in een lokale vereniging of VZW. In ruil voor de kosten die u voor uw lokale sportclub maakt, kunt u een onkostenvergoeding krijgen. Zolang het bedrag van die vergoeding een bepaald grensbedrag niet overschrijdt, wordt u er privé niet op belast.   De vrijwilligersvergoeding die u...
Lees meer!
Voor uitbaters van bijvoorbeeld cafés of frituren wordt de omzet bepaald op basis van uw aankopen in plaats van op uw verkopen. Indien u uw zaak uitbaat onder de vorm van een vennootschap, zal u verplicht worden om vanaf 2020 uw reële ontvangsten bij te houden. Dit zal echter geen al te grote gevolgen met...
Lees meer!
1 2 3 4

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.

Our Cases