AalstAalst Ma - Do 9u-12u en 13u-19u Vr 9u-12u en 13u-16u +32 472 40 57 92

Wat gebeurt er indien mijn algemene voorwaarden botsen met die van mijn klant of leverancier?

Wat gebeurt er indien mijn algemene voorwaarden botsen met die van mijn klant of leverancier?

Als u een contract wil sluiten met een andere onderneming, kan er discussie ontstaan of uw algemene voorwaarden van toepassing zijn of die van uw medecontractant. Welke voorwaarden moeten in zo’n situatie nageleefd worden?

Eerst moeten partijen uiteraard kennis nemen van elkaars algemene voorwaarden en deze aanvaarden. Daarna moet bekeken worden welke algemene voorwaarden voorrang zullen hebben. Verschillende opties zijn mogelijk:

  • Ofwel zijn de eerst meegedeelde voorwaarden geldig;
  • Ofwel zijn de laatst meegedeelde voorwaarden geldig;
  • Ofwel zijn de algemene voorwaarden van alle contractspartijen geldig, behalve de clausules die strijdig zijn met elkaar.

De laatste optie is de meest gangbare. Als de algemene voorwaarden van beide partijen geldig werden meegedeeld, zullen beide gelden. Enkel met de onverenigbare bepalingen uit de algemene voorwaarden zal geen rekening gehouden worden. In dat geval zal er gewoon toepassing gemaakt worden van de regels uit het Burgerlijk Wetboek.

Indien u toch enkel uw algemene voorwaarden wil laten toepassen op het contract, kan u ervoor opteren om een voorrangsclausule op te nemen in uw algemene voorwaarden. Daardoor krijgen uw algemene voorwaarden voorrang op die van uw medecontractant.

Maar wat als uw medecontractant ook zo’n clausule heeft opgenomen? Dan zal u met uw medecontractant moeten onderhandelen over welke clausules van toepassing zullen zijn op de samenwerking. Een volledige voorrang is namelijk enkel mogelijk als één van de partijen een voorrangsclausule heeft opgenomen in de algemene voorwaarden.