AalstAalst Ma - Do 9u-12u en 13u-19u Vr 9u-12u en 13u-16u +32 472 40 57 92

By

Acconfisc
Beste klanten Wegens de recente gebeurtenissen en beslissingen rond het coronavirus heeft Acconfisc beslist geen vergaderingen meer te laten doorgaan op kantoor of locatie. Zo vermijden we fysiek contact. Wij blijven uiteraard bereikbaar. Wegens de drukte en vele vragen kan het zijn dat sommige dossiers of mailtjes later beantwoord worden dan normaal. Wij vragen hiervoor...
Lees meer!
Voor wie beroepsmatige verplaatsingen doet in het binnenland, kan van zijn vennootschap daarvoor een forfaitaire vergoeding ontvangen die vanuit fiscaal oogpunt ook nog eens interessant zijn.   De forfaitaire dagvergoedingen gelden vooreerst voor wie beroepsmatige, binnenlandse verplaatsingen doet zoals dat het geval is bij klantenbezoeken. Er  gelden ook forfaitaire vergoedingen voor buitenlandse verplaatsingen die gebaseerd...
Lees meer!
In de Kamercommissie Financiën is op 30 januari 2019 een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij het BTW-tarief voor tuinaanleg in zekere zin verlaagd wordt.   Waarover gaat het precies?   Koop jij zelf rechtstreeks bloemen en planten aan bij een sierteler, dan betaal je daarop 6% BTW. Koop je als tuinaannemer nu die planten aan in opdracht...
Lees meer!
Een persoon die al een werkloosheidsuitkering geniet, kan onder bepaalde voorwaarden een activiteit als zelfstandige in bijberoep opstarten. Deze regeling wordt ook wel ‘springplank naar zelfstandige’ genoemd. Vroeger kon men deze 2 activiteiten enkel cumuleren als men al zelfstandige in bijberoep was vooraleer een werkloosheidsuitkering te genieten.   Deze voorwaarde vervalt nu, maar er zijn...
Lees meer!
Het is niet altijd even duidelijk wat het juiste tarief is inzake BTW voor werken in onroerende staat. Als onderstaande 3 voorwaarden tegelijkertijd vervuld zijn moet u als aannemer verplicht factureren met medecontractant (vermelding op factuur “KB n°1 art 20 BTW te voldoen door de medecontractant” of kortweg “BTW verlegd”).   1) Aard van de...
Lees meer!
Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die de activiteiten (laten) uitvoeren die hieronder beschreven zijn, moeten nagaan of hun (onder)aannemers sociale of fiscale schulden hebben. Is dat het geval, dan moeten zij een bepaald percentage van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de RSZ (voor sociale schulden) of de FOD Financiën (voor fiscale schulden).   Over welke...
Lees meer!
Op de ministerraad van afgelopen vrijdag besliste de Vlaamse Regering om de beroepskennis van de bouwsector af te schaffen vanaf 1 januari 2019. Dit voorstel gaat nu nog naar de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) voor advies.   Eerder besliste de Vlaamse Regering al om een gedeelte van de beroepskennis af te schaffen, meer bepaald...
Lees meer!
Indien u geen vennootschap heeft, dan waren uw beroepsmatige autokosten tot 2017 steeds voor 75% aftrekbaar. In de vennootschapsbelasting varieerde de aftrek daarentegen van 50% tot 120%, afhankelijk van de CO2 -uitstoot van de auto. Sinds 01.01.2018 is iedereen gelijk voor de wet en geldt deze laatste regeling ook voor wie geen bvba heeft; voor...
Lees meer!
Zelfstandigen in hoofdberoep betalen vanaf 2018 sociale bijdragen van 20,5% (+ beheerskosten sociaal verzekeringsfonds) op hun inkomsten. Er is echter een minimumbijdrage voorzien die per kwartaal € 694,46 bedraagt. Dit is de bijdrage op een jaarlijks inkomen van 13.550,50 euro. Voor starters met lage inkomsten in de beginfase is dit vaak een zware financiële last....
Lees meer!
Vanaf 1/1/2018 kan je als zelfstandige al na 14 dagen werkonbekwaamheid door ziekte aanspraak maken op een ziekte-uitkering. Het is wel belangrijk dat je tijdig een aantal formaliteiten verricht.   Het is eerst en vooral belangrijk dat je tijdig aangifte van arbeidsongeschiktheid doet. Dit doe je bij je ziekenfonds, niet je sociaal verzekeringsfonds waarbij je...
Lees meer!
1 3 4 5 6 7

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.

Our Cases