AalstAalst Ma - Do 9u-12u en 13u-19u Vr 9u-12u en 13u-16u +32 472 40 57 92

By

Acconfisc
Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die de activiteiten (laten) uitvoeren die hieronder beschreven zijn, moeten nagaan of hun (onder)aannemers sociale of fiscale schulden hebben. Is dat het geval, dan moeten zij een bepaald percentage van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de RSZ (voor sociale schulden) of de FOD Financiën (voor fiscale schulden).   Over welke...
Lees meer!
Op de ministerraad van afgelopen vrijdag besliste de Vlaamse Regering om de beroepskennis van de bouwsector af te schaffen vanaf 1 januari 2019. Dit voorstel gaat nu nog naar de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) voor advies.   Eerder besliste de Vlaamse Regering al om een gedeelte van de beroepskennis af te schaffen, meer bepaald...
Lees meer!
Indien u geen vennootschap heeft, dan waren uw beroepsmatige autokosten tot 2017 steeds voor 75% aftrekbaar. In de vennootschapsbelasting varieerde de aftrek daarentegen van 50% tot 120%, afhankelijk van de CO2 -uitstoot van de auto. Sinds 01.01.2018 is iedereen gelijk voor de wet en geldt deze laatste regeling ook voor wie geen bvba heeft; voor...
Lees meer!
Zelfstandigen in hoofdberoep betalen vanaf 2018 sociale bijdragen van 20,5% (+ beheerskosten sociaal verzekeringsfonds) op hun inkomsten. Er is echter een minimumbijdrage voorzien die per kwartaal € 694,46 bedraagt. Dit is de bijdrage op een jaarlijks inkomen van 13.550,50 euro. Voor starters met lage inkomsten in de beginfase is dit vaak een zware financiële last....
Lees meer!
Vanaf 1/1/2018 kan je als zelfstandige al na 14 dagen werkonbekwaamheid door ziekte aanspraak maken op een ziekte-uitkering. Het is wel belangrijk dat je tijdig een aantal formaliteiten verricht.   Het is eerst en vooral belangrijk dat je tijdig aangifte van arbeidsongeschiktheid doet. Dit doe je bij je ziekenfonds, niet je sociaal verzekeringsfonds waarbij je...
Lees meer!
Sinds 01.01.2019 kan een nieuw gebouw dat professioneel gebruikt wordt, met BTW verhuurd worden. Wat als de verhuurder van uw praktijk dat zou voorstellen?   Het verhuren van een onroerend goed is in principe vrijgesteld van BTW, ook al bestaan er een aantal uitzonderingen op deze regel waarbij men wél verplicht is om BTW aan...
Lees meer!
Op 1 november 2018 werd het ondernemingsrecht hervormd en verdween het onderscheid tussen de handels- en niet-handelsonderneming. Voortaan worden alle ondernemingen ingeschreven als inschrijvingsplichtige onderneming. Dit heeft ook gevolgen voor de toekenning van de vrijstelling van de vennootschapsbijdrage voor de eerste drie jaren vanaf de oprichting.   Deze vrijstelling was aanvankelijk namelijk enkel voorbehouden voor...
Lees meer!
Indien u personeel in dienst heeft dat in 2019 een anciënniteit van minstens vijf jaar bereikt, kunt u een fiscale vrijstelling genieten. Sinds de invoering van het eenheidsstatuut zijn de ontslagkosten voor lagere bedienden en arbeiders sterk gestegen. De wetgever heeft daarom in 2014 reeds voorzien in de invoering van een fiscale vrijstelling voor het...
Lees meer!
Op tuinaanleg zal u weldra minder BTW mogen rekenen. Thans is het gehele factuurbedrag onderworpen aan 21% BTW. Echter, volgens een recent goedgekeurd wetsvoorstel, zal u binnenkort uw factuur inzake tuinaanleg mogen opsplitsen tussen de levering van het plantgoed tegen 6% BTW enerzijds en de werkuren aan 21% BTW anderzijds.   Dat geldt ook voor...
Lees meer!
Tot eind 2018 was er een apart rekeningnummer voor enerzijds vennootschappen en anderzijds natuurlijke personen. Daar wordt echter vanaf inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) komaf mee gemaakt. Vanaf nu is er voor iedereen eenzelfde nieuw rekeningnummer: alle voorafbetalingen moeten namelijk gestort worden op het nummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning...
Lees meer!
1 3 4 5 6 7

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.

Our Cases