AalstAalst Ma - Do 9u-12u en 13u-19u Vr 9u-12u en 13u-16u +32 472 40 57 92

Vlaanderen schaft ook beroepskennis bouw af

Op de ministerraad van afgelopen vrijdag besliste de Vlaamse Regering om de beroepskennis van de bouwsector af te schaffen vanaf 1 januari 2019. Dit voorstel gaat nu nog naar de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) voor advies.

 

Eerder besliste de Vlaamse Regering al om een gedeelte van de beroepskennis af te schaffen, meer bepaald voor de sectoren voeding, persoonsverzorging, voertuigen en droogkuiser-verver. Dat ging in op 1 januari 2018.

 

Op 1 september van dit jaar volgt ook nog de afschaffing van de basiskennis van het bedrijfsbeheer.

De beroepskennis van de bouwsector was de enige die overbleef, maar nu is het dus duidelijk dat ook deze uitdooft op het einde van dit jaar.

 

In principe zijn er nog wijzigingen mogelijk, zowel inhoudelijk als wat betreft de ingangsdatum, als de SERV opmerkingen heeft. Maar bij de vorige afschaffingen is dat nooit gebeurd en heeft de Vlaamse Regering steeds haar vooropgestelde plannen kunnen uitvoeren.

 

Vanaf 1 januari 2019 zou een onderneming met maatschappelijke zetel in Vlaanderen dus geen enkele ondernemersvaardigheid meer moeten aantonen.

 

Wat Brussel en Wallonië betreft, blijft het nog steeds stil.

 

Er is ook nog steeds geen definitief samenwerkingsakkoord tussen de gewesten. Het samenwerkingsakkoord is o.a. bedoeld om afspraken te maken tussen de gewesten over de bevoegdheid en de gevolgen van een eventuele verhuis van de onderneming naar een ander gewest.