AalstAalst Ma - Do 9u-12u en 13u-19u Vr 9u-12u en 13u-16u +32 472 40 57 92

Nieuwe fiscale vrijstelling “sociaal passief” vanaf 2019

Indien u personeel in dienst heeft dat in 2019 een anciënniteit van minstens vijf jaar bereikt, kunt u een fiscale vrijstelling genieten. Sinds de invoering van het eenheidsstatuut zijn de ontslagkosten voor lagere bedienden en arbeiders sterk gestegen. De wetgever heeft daarom in 2014 reeds voorzien in de invoering van een fiscale vrijstelling voor het “sociaal passief”, maar in de praktijk kunt u die pas voor het eerst in 2019 aanleggen.

 

Wat betekent deze maatregel nu voor u concreet? U kunt per werknemer die een anciënniteit van vijf jaar in het eenheidsstatuut bereikt heeft, een deel van de winst vrijstellen van belasting. Dat deel wordt per jaar vastgesteld op het loon van drie weken en op het loon van één week vanaf 20 jaar anciënniteit in het eenheidsstatuut. Aangezien de vrijstelling pas na vijf jaar anciënniteit in het eenheidsstatuut start, heeft deze maatregel van in 2014 slechts een impact vanaf 2019.

 

De fiscale vrijstelling bedraagt éénmaal het maandloon van de desbetreffende arbeider of bediende, beperkt tot 1.500,00 EUR, en 1.500,00 EUR + 30% van het gedeelte van het loon dat hoger is dan 1.500,00 EUR. Het gedeelte van het maandloon boven € 2.600 geeft geen recht op een bijkomende vrijstelling, waardoor het maandloon dat als basis voor de vrijstelling dient maximaal 1.830,00 EUR is. Als de werknemer het bedrijf verlaat, moet u het vrijgesteld bedrag opnieuw toevoegen aan de winst.

 

In het zomerakkoord heeft de regering echter beslist dat deze vrijstelling gespreid toegepast moet worden over vijf opeenvolgende jaren. Voor 2019 zal u bijgevolg dus fiscaal gezien nog maar 20% kunnen vrijstellen. De overige 80% moet u dus telkens vrijstellen voor 20% in de volgende vier jaren.