AalstAalst Ma - Do 9u-12u en 13u-19u Vr 9u-12u en 13u-16u +32 472 40 57 92

Einde van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht nieuwe verplichtingen voor de werkgever

Einde van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht nieuwe verplichtingen voor de werkgever

Een nieuwe maatregel opgenomen in de Programmawet van 26 december 2022 wijzigt de verplichtingen van de werkgever wanneer hij eenzijdig de arbeidsovereenkomst van een werknemer beëindigt wegens medische overmacht.

Tot nog toe was de werkgever verplicht om de werknemer een outplacementbegeleiding aan te bieden. Deze verplichting wordt echter afgeschaft en vervangen door nieuwe verplichtingen van deze werkgever tegenover het Terug Naar Werk-fonds, dat werd opgericht binnen het RIZIV en als taak heeft om via gespecialiseerde begeleiding en coaching werknemers wiens arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens medische overmacht, te helpen met het zoeken naar een nieuwe job.

De werkgever die de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigt wegens medische overmacht zal enerzijds een kennisgeving moeten versturen naar het Terug Naar Werk-fonds met vermelding van zijn naam, identificatienummer in de KBO, RSZ-inschrijvingsnummer, bankrekeningnummer en zijn contactgegevens. Anderzijds is de werkgever ook gehouden tot het storten van een bijdrage van 1.800,00 EUR aan dit fonds.

Indien de werkgever de verplichtingen hierboven aangehaald, miskent, zal hij een sanctie oplopen, wat neerkomt op een administratieve geldboete tussen 200,00 EUR en 2.000,00 EUR of een strafrechtelijke geldboete van 400,00 EUR tot 4.000,00 EUR. deze bedragen worden toegepast per werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens medische overmacht en voor wie de geldende verplichtingen niet werden nageleefd.