AalstAalst Ma - Do 9u-12u en 13u-19u Vr 9u-12u en 13u-16u +32 472 40 57 92

De deadline van de aangifte personenbelasting voor onze leden wordt uitgesteld tot 28 oktober 2022!

We willen allereerst de duizenden leden en medewerkers danken voor hun blijvend vertrouwen en voor de steun die we ontvingen in het kader van onze onderhandelingen met minister Van Peteghem. De massale deelname aan onze enquête, de vele berichten op sociale media en de vele input die we ontvingen via de servicedesk hebben zonder twijfel bijgedragen aan dit uitstel.

We danken minister Van Peteghem voor deze toezegging die de enorme druk op onze kantoren, onze leden, hun medewerkers en hun gezinnen verlicht.

Dit uitstel werd toegekend omdat het ITAA een globaal akkoord heeft afgesloten met de minister over de toekomstige indieningsdata. De belangrijkste punten van dit akkoord zijn:

Overgangsperiode: aanslagjaar 2023

 • Biztax: 9 oktober 2023
 • TOW: 18 oktober 2023

Vaste deadlines vanaf aanslagjaar 2024

 • Biztax: 30 september
 • TOW
  • 30 juni of 15 juli voor de aangiften in Tax-on-Web
  • 16 oktober:
   • aangiften van inkomsten uit een zelfstandige activiteit (winsten, baten, bezoldigingen van bedrijfsleiders of aan meewerkende echtgenoten), en
   • buitenlandse beroepsinkomsten

De digitale toepassingen van de FOD Financiën worden uiterlijk op 30 april opengesteld en moeten minstens 5 maanden operationeel beschikbaar zijn.

Onaangekondigde onbeschikbaarheden tijdens de laatste veertien dagen vóór 16 oktober geven onder bepaalde voorwaarden, waaronder een voldoende spreiding van de indiening van de aangiftes (voorlopig richtcijfer 80%), aanleiding tot overleg voor een uitstel.

ITAA-leden kunnen individueel uitstel vragen in geval van ernstige redenen en overmacht. Wat “ernstige redenen” zijn, zal bepaald worden in overleg met het ITAA en later vastgelegd bij Koninklijk Besluit. Daarbij zal rekening worden gehouden met situaties waarin de voorbereiding en indiening van welbepaalde aangiften bovenmatig veel werkuren in beslag nemen omwille van de complexiteit van de achterliggende fiscale wetgeving.

Verschillende termijn naargelang de complexiteit van de aangifte

De mandatarissentermijn wordt vervangen door een termijn die geldt voor iedereen, maar die op een latere datum gesteld wordt in geval van aangiften van inkomsten uit een zelfstandige activiteit en buitenlandse beroepsinkomsten.

Deze data worden wettelijk verankerd, zodat de jaarlijkse onzekerheid en onderhandelingen over een algemeen uitstel in principe tot het verleden zullen behoren. De kantoren worden zo ook in de gelegenheid gesteld om ruim op voorhand hun interne organisatie op de fiscale deadlines af te stemmen.

Communicatie met de fiscus

Er zal op korte termijn een specifieke regeling voor communicatie (waaronder telefonie) met ITAA-leden worden opgezet. Daarmee zal de bereikbaarheid van de Administratie voor vragen van onze leden bevorderen.