AalstAalst Ma - Do 9u-12u en 13u-19u Vr 9u-12u en 13u-16u +32 472 40 57 92

Dagvergoeding 2018 vergeten, wat nu gedaan

Als u geregeld op de baan bent voor uw zaak, dan kan uw vennootschap u daarvoor een forfaitaire dagvergoeding van € 17,06 (tot en met 30.09.2018 was dit € 16,73) betalen, boven op uw gewone onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld uw bureau thuis. Omdat die vergoeding geacht wordt de kosten van een maaltijd te dekken, moet u in principe wel minstens zes uur weg zijn om ze te kunnen toekennen.

 

Die vergoeding is voor uw vennootschap voor 100% aftrekbaar, terwijl u er niet op belast wordt. U moet wel het aantal vergoedingen steeds kunnen verantwoorden door bijvoorbeeld bij te houden naar wie u geweest bent, wanneer dit was, hoelang u weg was, enz. Indien u zo goed als dagelijks beroepsmatig de baan op moet, geldt net als voor de ambtenaren het maximumbedrag van € 272,96 (dus beperkt tot 16 dagen) per maand, maar in dat geval geldt de voorwaarde van de zes uur wel niet!

 

Bent u voor uw werk in één kalenderjaar 40 dagen of meer aanwezig op één bepaalde plaats, dan is die plaats volgens de fiscus een zgn. vaste plaats van tewerkstelling. U mag zich dan geen dagvergoeding toekennen voor de dagen bij die klant. Voor de belastingplichtigen die werken met een eenmanszaak, kunnen zich echter niet beroepen op een forfaitaire dagvergoeding en dienen nog steeds hun kosten te bewijzen.

 

Heeft u zich in de loop van 2018 geen dergelijke vergoedingen laten uitbetalen door uw vennootschap, dan kan dat nu nog worden rechtgezet. Bezorg ons gewoon een overzicht van de dagen waarvan u kan bewijzen dat u op de baan bent geweest. Deze dagvergoedingen kunnen wij dan nog boeken op uw rekening courant. U kunt dat bedrag dan belastingvrij opnemen wanneer u dat wenst.

 

Op de fiche 281.20 van 2018 in rubriek 20 op de tweede lijn moet men wel ‘ja – ernstige normen’ vermelden. Vermits deze fiche ten laatste op 28.02.2019 ingediend moest worden, zullen wij of het sociaal secretariaat een corrigerende fiche moeten indienen.