AalstAalst Ma - Do 9u-12u en 13u-19u Vr 9u-12u en 13u-16u +32 472 40 57 92

Het belang van kwijting op de jaarvergadering van een vennootschap

Op de komende algemene vergadering wordt de jaarrekening goedgekeurd en een bestemming gegeven aan het resultaat van boekjaar 2023. Ook de kwijting aan de bestuurder(s) vormt een
verplicht punt op de agenda.

Die kwijting is wel degelijk van belang. In een BV of een KMO waar de aandeelhouders en bestuurders beperkt en/of dezelfde personen zijn, is het belang ervan beperkter. Toch is het ook dan
niet onbelangrijk om de gevolgen van uw handtekening te begrijpen als het op de kwijting aankomt.

Kwijting geven betekent immers dat de aandeelhouders bevestigen dat de bestuurder(s) hun taken tijdens het afgelopen boekjaar goed hebben gedaan en er hun niets ten laste kan gelegd worden.
Hierbij volstaat een gewone meerderheid bij de stemming over de kwijting.

Deze kwijting slaat op het voorbije boekjaar 2023 en dus moet er gekeken worden wie toen ook effectief een mandaat als bestuurder had. Ingeval een bestuurder sinds de vorige jaarvergadering
ontslag heeft genomen, dan kunt u nu op basis van de cijfers van 2023 beoordelen of hem/haar iets te verwijten valt en al dan niet kwijting geven.

Wanneer uw ontslag op de agenda van de komende jaarvergadering staat, dan doet u er goed aan om niet alleen op basis van de jaarrekening van 2023 kwijting te vragen, maar eveneens al op basis van tussentijdse cijfers voor 2024. Zo vermijdt u enige discussie achteraf over de vraag of ook eventuele in 2024 gemaakte fouten gedekt zijn.

Kwijting verkrijgen, betekent dus concreet dat de algemene vergadering u achteraf niet meer aansprakelijk kan stellen voor gewone bestuursfouten die u gemaakt zou hebben, noch voor
overtredingen van de statuten of het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Met een kwijting koopt u dus geen vrijgeleide ten aanzien van bijvoorbeeld klanten of leveranciers, waardoor
deze u wel nog voor gewone bestuursfouten kunnen aanspreken.