AalstAalst Ma - Do 9u-12u en 13u-19u Vr 9u-12u en 13u-16u +32 472 40 57 92

Btw-zomerregeling 2022 – uitstel voor btw-plichtigen

Btw-zomerregeling 2022 – uitstel voor btw-plichtigen

28 juni 2022

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen btw-belastingplichtigen gebruik maken van de zomerregeling voor de indiening van de btw-aangiften. Het gaat om een versoepeling van termijnen voor het indienen van periodieke btw-aangiften en intracommunautaire opgaven.

Btw-aangiften

Aangifte

Uiterlijke indieningsdatum

Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juni 2022

Ten laatste op 10 augustus 2022 (in plaats van 20 juli 2022)

Kwartaalaangiften voor de verrichtingen van het tweede kwartaal 2022

Ten laatste op 10 augustus 2022 (in plaats van 20 juli 2022)

Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juli 2022

Ten laatste op 9 september 2022 (in plaats van 22 augustus 2022)

Uitzonderingen

Voor btw-belastingplichtigen die een btw-tegoed willen terugvragen, gelden enkele uitzonderingen:

  • btw-belastingplichtigen met een vergunning voor maandelijkse teruggave van btw en de genieters van versnelde maandelijkse teruggave btw wegens STARTER statuut:
    • uiterlijke indiening op 22 juli 2022 voor de aangiften juni 2022
    • uiterlijke indiening op 24 augustus 2022 voor de aangifte van juli 2022.

Opgave intracommunautaire handelingen

Opgave

Uiterlijke indieningsdatum

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juni 2022

Ten laatste op 10 augustus 2022 (in plaats van 20 juli 2022)

Kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen voor het tweede kwartaal 2022

Ten laatste op 10 augustus 2022 (in plaats van 20 juli 2022)

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juli 2022

Ten laatste op 9 september 2022 (in plaats van 22 augustus 2022)

Betalingen

We vestigen uw aandacht op het feit dat dit uitstel niet geldt voor de betaling van de verschuldigde btw in voormelde referentieperiode. Deze bedragen moeten volgens de normale regels uiterlijk op respectievelijk 20 juli 2022 (aangifte van het tweede kwartaal of juni 2022) en 22 augustus 2022 (aangifte van juli 2022) worden betaald.

Wanneer het op voormelde vervaldagen betaalde bedrag kleiner is dan de verschuldigde btw die blijkt uit de ingediende btw-aangifte, debiteert de btw-administratie de rekening-courant met de verschuldigde nalatigheidsintresten (0,8% per maand vertraging op basis van het verschuldigde bedrag). De nalatigheidsintrest van een maand wordt slechts gevorderd indien hij 5 euro bereikt.

De betaling volgens hoger vermelde vervaldata mag verminderd worden tot beloop van het beschikbaar creditsaldo vermeld op de rekening-courant van de belastingplichtige.  Het belastingkrediet dat, per einde juli, aan de voorwaarden voldoet van art. 8/1, § 2, van het Koninklijk besluit nr. 4 om te worden terugbetaald, mag niet worden beschouwd als beschikbaar.