AalstAalst Ma - Do 9u-12u en 13u-19u Vr 9u-12u en 13u-16u +32 472 40 57 92

Oude facturen van 2018 gevonden begin 2019, wat ermee doen?

Het gemakkelijkst zou zijn dat u de oude factuur nu nog kunt laten opnemen in de boekhouding of jaarrekening voor 2018, die nog afgesloten moet worden, ofwel gewoon in de kosten van het pas gestart boekjaar 2019. Helaas kan dat niet. Van de inkomsten van een boekjaar mag je immers enkel de kosten aftrekken die ook op dat boekjaar betrekking hebben, het zogenaamde éénjarigheidsbeginsel.

Je zou echter kunnen overwegen om een bezwaarschrift in te dienen tegen jouw eigen aangifte voor het jaar waarin je de factuur in de kosten had moeten boeken. Houd er wel rekening mee dat een bezwaar tegen een eigen aangifte maar ingewilligd kan worden als je ook effectief aantoont dat je in die aangifte een vergissing begaan hebt. Sommige controleurs en ook rechters vinden zelfs dat het vergeten van kosten niet kwalificeert als een vergissing en weigeren een latere aftrek via een bezwaarschrift (bijvoorbeeld Antwerpen, 20.06.2017).

Indien je jouw onderneming beheert via een vennootschap, dan moet je wel ook de jaarrekening voor dat jaar verbeteren, want die is logischerwijze ook verkeerd. De volgende jaarrekeningen moeten dan normaal gezien ook verbeterd worden, vermits die verdergaan op het resultaat van het boekjaar waarvan de jaarrekening gecorrigeerd werd.

De fiscus zal een verbeterde goedgekeurde jaarrekening alleen maar aanvaarden indien de aanpassing bedoeld is om een zuivere vergissing recht te zetten. Zeker voor beperkte ‘vergeten’ kosten ga je het best eerst na of de belastingbesparing door de extra kostenaftrek opweegt tegen de uitgaven die daartegenover staan, denk maar aan de extra erelonen van de boekhouder.

Inzake BTW heb je daarentegen recht op aftrek tot aan het einde van het derde jaar na het jaar waarin de BTW opeisbaar geworden is. Je kan dus in 2019 nog BTW recupereren van facturen voor leveringen en diensten die teruggaan tot in 2016. De laatste BTW-aangifte van 2019 om nog BTW van 2016 te recupereren, is de derde kwartaalaangifte van 2019 of die van november voor maandaangevers. Deze aangiftes worden immers nog vóór 31.12.2019 ingediend.